E-Katalog

Ürün Kataloğu

Ses Perdesi Ses Dalgaları Desibel olarak ifade edilen ses düzeyini kavramsal olarak daha anlaşılır hale getirmek için, ses dalgalarının bazı özelliklerinin bilinmesinde fayda vardır. Ses...

Ses Perdesi

Ses Dalgaları

Desibel olarak ifade edilen ses düzeyini kavramsal olarak daha anlaşılır hale getirmek için, ses dalgalarının bazı özelliklerinin bilinmesinde fayda vardır.

Ses dalgaları, en önemli boyuna dalga örnekleridir. Bu dalgalar herhangi bir ortamda ortamın özelliklerine bağlı olan bir hızla yayılırlar. Ses dalgaları ortamda yayılırken; ortamın parçacıkları, dalga hareket doğrultusu boyunca yoğunluk ve hacim değişiklikleri üreterek titreşirler.

Ses Dalgalarının Hızı

Ses dalgalarının hızı ortamın sıcaklığı, sıkışabilirliği ve eylemsizliğine bağlı olarak değişir.

Ses Dalgalarının Şiddeti

Bir dalganın I şiddetini veya birim alan başına gücü, dalganın yayılma yönüne dik, birim alan yüzeyinden geçen dalganın enerjisi olarak tanımlanır.

Dalganın Enerjisi;

Eγ = Kγ+Uγ